Onze Activiteiten

Trotse Ouders werkt mee aan afstudeerproject studenten toegepaste psychologie

Op woensdag zes december 2017 hadden acht van de trotse ouders een gesprek met vier laatstejaarsstudenten toegepaste psychologie, drie uit Antwerpen en één uit Gent, waarbij die laatste op dat moment ook stage deed bij de Holebifoon. De studenten kwamen bij toeval bijna gelijktijdig bij Trotse Ouders terecht, met de vraag om rond een vrijwel gelijkaardig thema voor hun afstudeerproject met ons samen te werken. Ze spitsten zich daarbij toe op de coming-out van holebi's en de eventuele moeilijkheden die dat met zich mee kan brengen. Vaak zorgt die coming-out bij ouders voor verwarring en weten ze niet goed hoe ze op de juiste manier moeten reageren. De vraag van de studenten was: 'Wat kunnen we bijdragen om ouders en holebi-jongeren te helpen met als doel: de coming-out te vergemakkelijken?'. De studenten willen de resultaten ook als psycho-educatief pakket aan scholen aanbieden en op een website zetten.

Om een antwoord op hun onderzoeksvraag te formuleren, werkten ze met zgn. focusgroepen: groepjes van een zestal personen met telkens enkele van de studenten als begeleiders. Enerzijds bestond een focusgroep uitsluitend uit ouders van holebi's en anderzijds uitsluitend uit jongeren die zich geout hebben als holebi. Bedoeling was om open, veilige gesprekken te voeren, waarin gezocht werd hoe beide groepen het coming-outproces ervaren hebben.

Het uiteindelijke resultaat werd een interessante website voor holebi-jongeren en hun ouders, om hen te helpen bij het coming-outproces: www.outbijouders.wordpress.com. Hierop staan o.a. getuigenissen en tips van andere jongeren en ouders. We danken de studenten en hun begeleiders voor hun inzet!

Bekijk hieronder ook: