Onze Activiteiten

Trotse Ouders organiseert mee campagne PAARS

                           Uitvergroting fofocompilatie

Trotse Ouders zet zich actief in als medeorganisator van de campagne PAARS (pdf).  We vinden het zeer belangrijk om hieraan mee te werken omdat uit onderzoek is gebleken dat het holebi- en transgenderthema op school nauwelijks aan bod komt, LGBTQ+-jongeren dikwijls onzeker zijn en op school aan hun lot worden overgelaten, ze veel gepest worden op school en er een bijzonder hoog zelfmoordcijfer onder deze jongeren is (UGent 2016: suïcidepogingen in Vlaanderen: transgenders één op drie, lesbische meisjes één op vier, homo’s één op vijf). 45% van de opgroeiende holebi-jongeren heeft zelfmoordgedachten.

PAARS is een onderdeel van een wereldwijde campagne, ontstaan in 2010 naar aanleiding van de zelfmoord van enkele holebi-jongeren door pestgedrag. In Vlaanderen wordt de campagne elk jaar georganiseerd op 17 mei (Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie). We werken samen met o.a. çavaria, Wel Jong Niet Hetero, de Vlaamse Scholierenkoepel VSK, Mediahuis, Unia en de Universiteit Gent.

Bedoeling is het holebi-en transgenderthema meer bespreekbaar te maken in middelbare scholen en in het hoger onderwijs en een zichtbare ondersteuning te bieden aan holebi- en transgenderjongeren, in een verenigde houding tegen pesten, waarbij de focus ligt op verbondenheid en inclusie.

De campagne PAARS bestaat al enkele jaren, maar in 2019 werd de campagne mee door Trotse Ouders voor de eerste keer opengetrokken, met o.a. een splinternieuwe PAARS-krant en een daaraan gelinkte docentenhandleiding. We contacteerden daarvoor alle Antwerpse hogescholen, met de vraag of ze hieraan wilden meewerken en kregen een overweldigend positieve respons; iedereen wilde meehelpen. De krant werd uiteindelijk gemaakt door een team studenten van AP Hogeschool, richting Journalistiek en Grafische en Digitale Vormgeving en de docentenhandleiding door een team van studenten van de Lerarenopleiding.

Sinds 2019 wordt PAARS niet alleen in het middelbaar onderwijs georganiseerd, maar ook in het hoger onderwijs. We hebben de studenten en docenten daarbij niet moeten overtuigen: toen de hogescholen over onze campagne hoorden, hebben ze spontaan voorgesteld om die ook op hun eigen hogeschool te organiseren. Omdat we ons afgelopen jaar eerder op Antwerpen hebben gericht, waren het meteen alle Antwerpse hogescholen met 14 campussen en tienduizenden studenten die meededen aan PAARS.

Naast alle Antwerpse hogescholen deden op 17 mei 2019 50 middelbare scholen over heel Vlaanderen mee aan PAARS. Meteen na de campagne werden de leerkrachten van de deelnemende scholen om hun feedback gevraagd. Daaruit bleek o.a. dat 97.3% tevreden tot zeer tevreden waren over de campagne en 93% vond dat door PAARS het holebi-en transgenderthema beter bespreekbaar was geworden in de klassen. Alle deelnemende scholen kregen dankzij subsidies een gratis campagnepakket met infoboekjes en folders, paarse polsbandjes met ‘Embrace Diversity’ op, posters, vlaggetjes etc.

Het is onze bedoeling dat de campagne in 2020 in zoveel mogelijk Vlaamse middelbare scholen, hogescholen en ook universiteiten georganiseerd wordt. Enkele universiteiten hebben zich inmiddels al geëngageerd om mee te doen.

www.paars.today

Trotse Ouders werkt mee aan afstudeerproject studenten toegepaste psychologie

Op woensdag zes december 2017 hadden acht van de trotse ouders een gesprek met vier laatstejaarsstudenten toegepaste psychologie, drie uit Antwerpen en één uit Gent, waarbij die laatste op dat moment ook stage deed bij de Holebifoon. De studenten kwamen bij toeval bijna gelijktijdig bij Trotse Ouders terecht, met de vraag om rond een vrijwel gelijkaardig thema voor hun afstudeerproject met ons samen te werken. Ze spitsten zich daarbij toe op de coming-out van holebi's en de eventuele moeilijkheden die dat met zich mee kan brengen. Vaak zorgt die coming-out bij ouders voor verwarring en weten ze niet goed hoe ze op de juiste manier moeten reageren. De vraag van de studenten was: 'Wat kunnen we bijdragen om ouders en holebi-jongeren te helpen met als doel: de coming-out te vergemakkelijken?'. De studenten willen de resultaten ook als psycho-educatief pakket aan scholen aanbieden en op een website zetten.

Om een antwoord op hun onderzoeksvraag te formuleren, werkten ze met zgn. focusgroepen: groepjes van een zestal personen met telkens enkele van de studenten als begeleiders. Enerzijds bestond een focusgroep uitsluitend uit ouders van holebi's en anderzijds uitsluitend uit jongeren die zich geout hebben als holebi. Bedoeling was om open, veilige gesprekken te voeren, waarin gezocht werd hoe beide groepen het coming-outproces ervaren hebben.

Het uiteindelijke resultaat werd een interessante website voor holebi-jongeren en hun ouders, om hen te helpen bij het coming-outproces: www.outbijouders.wordpress.com. Hierop staan o.a. getuigenissen en tips van andere jongeren en ouders. We danken de studenten en hun begeleiders voor hun inzet!

Bekijk hieronder ook: